Sesje coachingowe

Czym jest coaching?

 • Coaching jest metodą wspierającą proces świadomej zmiany klienta na poziomie tożsamości (wartości, przekonania) oraz  określania i realizacji celów w zgodzie ze sobą.
 • Coaching jest metodą rozwoju dla każdego, kto chce nawiązać autentyczną relację ze sobą i być świadomym kreatorem zmian podnoszących jego jakość życia.
 • Relacja coachingowa oparta jest na wzajemnym zaufaniu, otwartości i partnerstwie.

Więcej na temat coachingu znajdziesz na stronie ICF

Life coaching (coaching osobisty, klient jest sponsorem)

Podczas cyklu indywidualnych  sesji coachingowych doświadczysz i nauczysz się bycia autentycznej relacji ze sobą, zrozumiesz swoje wartości i potrzeby, odkryjesz  źródła swojej mocy osobistej, nauczysz się rozwiązywać  wewnętrzne konflikty, określisz swoją misje życiową oraz  zgodne z nią cele.

Szczególnie polecam w sytuacji:

 • poszukiwania większego poczucia sensu, satysfakcji w życiu osobistym lub zawodowym,
 • poczucia wewnętrznego konfliktu/sprzeczności w pełnienia różnych ról w życiu,
 • braku balansu w ważnych obszarach życia,
 • potrzeby budowania satysfakcjonujących relacji, konfliktów w relacjach,
 • utknięcia, „kryzysu wieku średniego”,
 • nagłej zmiany w obszarze osobistym lub zawodowym

Proces coachingu indywidualnego to cykl  6- 12 sesji coachingowych trwających 90-120 minut, w odstępie 1-3 tygodni. Cały proces trwa od 4 do 12 miesięcy (w zależności od procesu zmiany klienta).

Sesje prowadzone są w Warszawie oraz Krakowie (spotkania bezpośrednie i przez Skype’a).

Sesja coachingowa konsultacyjna

Jeżeli poczułaś/poczułeś, że któryś z tych tematów dotyczy Ciebie, serdecznie zapraszam do kontaktu, umówimy się na bezpłatną 30 minutową konsultację telefoniczną – czy coaching jest najlepszą formą wsparcia dla Ciebie.

Jeśli uznamy, że tak to spotkamy się na sesji konsultacyjną, podczas której:

 • Zatrzymamy się wspólnie nad pytaniami: Kim jestem, a kim chcę być? Jakie są moje wartości, potrzeby? Co jest moim celem? Kim jest mój wewnętrzny Sabotażysta?
 • Doświadczysz coachingu ze mną co pozwoli Ci podjąć decyzję o dalszej współpracy.

Termin i miejsce: do uzgodnienia
Czas trwania: 90 min
Cena: 150 zł
Kontakt i zapisy: Agata Gebhardt, tel.: 609 210 461, Agata@corelacje.pl

Business coaching (coaching biznesowy, sponsorem jest pracodawca)

W przypadku coachingu biznesowego, gdzie sponsorem jest pracodawca, ważnym elementem jest  przeprowadzenie rozmowy osoby reprezentującej Sponsora z Klientem, na życzenie w obecności Coacha. Celem jest wyjaśnienie i uzyskanie konsensusu co do oczekiwanych efektów procesu coachingu przez Klienta i Sponsora. Jest to ważny etap  z punktu widzenia relacji (Sponsor – Klient  – Coach) jak i procesu coachingu (pozytywna, wewnętrzna motywacja klienta i gwarancja komfortu procesu coachingu). Pod celem zapisanym w kontrakcie, podpisują się Klient, Sponsor i Coach.

Szczególnie polecam w sytuacji:

 • budowania ścieżki kariery,
 • objęcia nowego stanowiska,
 • rozwoju kompetencji liderskich,
 • poczucia braku satysfakcji lub wypalenia zawodowego,
 • wymagającego zadania lub projektu

Zapraszam na 90 minutową sesję konsultacyjno-diagnostyczną w oparciu o Model Kompetencji Lidera.

Coaching zespołowy (team coaching)

Coaching zespołowy  jest procesem rozwoju ukierunkowanym na wsparcie zespołu w skutecznym wyznaczaniu i realizacji celów zgodnie z ich wartościami, potrzebami i oczekiwaniami oraz osiąganiu wyjątkowych rezultatów poprzez wykorzystanie pełnego potencjału w efektywnej współpracy.

Szczególnie polecamy w sytuacji:

 • kiedy przed zespołem stoją nowe, ważne zadania,
 • kiedy zespół chce zwiększyć swoją skuteczność,
 • jeżeli w zespole pojawiły się konflikty, spadek motywacji, spadek efektywności.

Etapy pełnego procesu:

 • Spotkanie z liderem – określenia potrzeb, oczekiwań, zasad współpracy, modelu procesu.
 • Spotkanie z zespołem – nawiązanie relacji, uzgodnienie celu procesu, modelu pracy, zebranie oczekiwań.
 • Diagnoza zespołu – wywiady, ankiety, testy osobowości
 • Sesje coachingowe (2-4) – analiza wyników, feedback, określenie celów i planu działania, facylitowanie procesów zachodzących w zespole.
 • Podsumowanie – analiza rezultatów vs. uzgodnione cele, feedback, celebrowanie sukcesów,

Narzędzia: m.in diagnoza potencjału zespołu, Koło Wartości i Kodeks Zespołu, udzielanie informacji zwrotnej w modelu FUCO,  facylitacja, coaching grupowy w oparciu o Case Clinic, Action Learning.

Korzyści dla zespołu i firmy:

 • zwiększenie świadomości różnorodności ról, postaw i potencjału wśród członków zespołu,
 • uzgodnienie celu, misji i wartości,
 • wzrost motywacji i zaangażowania w zespole,
 • poprawa komunikacji w zespole,
 • rozwój kreatywności i efektywności w zespole,
 • integracja zespołu.

Serdecznie zapraszam do spotkania!

Agata Gebhardt
life & business coach, team coach

tel.: 609 210 461
agata@corelacje.pl