Corelacje dla biznesu

Jesteś menadżerem zespołu,właścicielem firmy, liderem projektu?

Może coraz częściej doświadczasz dyskomfortu związanego ze zmiennością informacji, sytuacji, czynników x  oraz  nieprzewidywalnością w Twoim biznesie?  Może czujesz czasem bezsilność wobec złożoności i wieloznaczności procesów? To jest właśnie rzeczywistość VUCA, sprawdź czym jest i na ile dotyczy Ciebie i Twojego biznesu.

I co z tym możesz zrobić?
Rzeczywistości nie zmienisz, ale możesz zmienić siebie, swoją postawę wobec zmiany. Na to masz wpływ. Masz też wpływ na zmianę swoich pracowników, członków zespołu.
Pomoże Ci w tym postawa otwartości na zmianę,  różnorodność, oddanie odpowiedzialności na rzecz współodpowiedzialność.Rozwój kompetencji miękkich jak np.: komunikacja oparta o empatię, dostrzeganie i rozwiązywanie konfliktów, motywacja oparta o wartości, kultura udzielania informacji zwrotnej (feedback).
Masz otwartość na taką zmianę jako lider, właściciel firmy, członek zespołu,
Ale też jednocześnie czujesz wewnętrzny opór, obawy?
Nie masz takiej otwartości, ale oczekuje tego od Ciebie organizacja, zespół?
Masz taką otwartość, ale nie ma jej zespół, organizacja?
Serdecznie zapraszam!
Razem zastanowimy się jak najskuteczniej mogę pomóc Tobie, Twojemu zespołowi, Twojej firmie.

 

Coaching indywidualny (business coaching, leadership coaching)

Jest to metoda, która daje możliwość skupienia się na indywidualnym procesie zmiany, pokonywaniu trudności i ograniczeń w budowaniu własnej tożsamości w pełnionej roli.

Szczególnie polecam w sytuacji:

 • rozwoju kompetencji miękkich,
 • objęcia nowego stanowiska,
 • reorganizacji w firmie,
 • poczucia braku satysfakcji lub wypalenia zawodowego,
 • podjęcia się wymagającego zadania lub projektu.

Zapraszam na 90 minutową sesję konsultacyjno-diagnostyczną w oparciu o Model Kompetencji Lidera.

Coaching zespołowy (team coaching)

Spójność wartości, przekonań, stylu działania, w połączeniu z otwartością na różnorodność, jest cennym zasobem w świecie szybko zmieniających się okoliczności, w którym działa również twoja organizacja.

Ta metoda pracy z zespołem:

 • wspiera uwolnienie twórczego potencjału w sytuacjach generujących napięcia i konflikty,
 • pozwala wyzwolić inicjatywę i poczucie odpowiedzialności członków zespołu,
 • Poprawia komunikację i wzmacnia wewnętrzną motywację,
 • kładzie nacisk na samoświadomość, autodiagnozę i poszerzoną percepcję (uważność)Dzięki czemu zespoły potrafią korzystać z różnorodności osobowości członków, są prężne i elastyczne
  w sytuacjach zmiany oraz potrafią rozwiązywać pojawiające się konflikty, a z czasem są samozarządzające się.

Szczególnie polecamy w sytuacji:

 • kiedy przed zespołem stoją nowe, ważne projekty,
 • kiedy zespół chce zwiększyć swoją skuteczność,
 • jeżeli w zespole pojawiły się konflikty, spadek motywacji,
 • spadku efektywności, opóźnienia w realizacji celów,
 • reorganizacji firmy (określenia nowych ról, zmiana ról),
 • nowo utworzonego zespołu, zmiany lidera

Zapraszam na 90 minutową sesję konsultacyjno-diagnostyczną.

Programy  i warsztaty rozwojowe

Polecam programy rozwojowe dla organizacji oraz warsztaty dla zespołów dedykowane konkretnym kompetencjom. Przed złożeniem konkretnej propozycji zawsze przeprowadzam diagnozę (rozmowa, ankieta) aby przedstawiona oferta warsztatów była odpowiedzią na potrzeby Klienta.
Jestem otwarta na sugestie, inspiracje.

Kontakt: Agata Gebhardt, tel. 609 210 461, Agata@corelacje.pl

Polecam autorskie warsztaty i narzędzia:

unnamed-2